Een op de negen mensen in West-Friesland in de leeftijd tussen 15 en 65 jaar is laaggeletterd. Dat kunnen anderstaligen zijn die de Nederlandse taal nog niet eigen zijn. Maar ook mensen die in Nederland geboren en getogen zijn, maar een achterstand hebben in lezen, schrijven en spreken. De taaltrainer helpt deze mensen op een laagdrempelige manier de taal beter te beheersen.

Wordt u een Taaltrainer?

Beheerst u zelf het Nederlands goed in zowel woord als geschrift? Heeft u geduld en kunt u goed uitleggen? Kunt u goed inschatten wat de taalbehoeften zijn van de deelnemer? Heeft u één à twee uur per week tijd gedurende een jaar? Dan is Taaltrainer iets voor u! Ervaring met lesgeven en met de doelgroep is een pre. Geïnteresseerd? Vul het aanmeldformulier in.

Training en begeleiding

Taaltrainers ontvangen een training en uitgebreid lesmateriaal van Taalhuis, zoals instructiekaarten die zijn ontwikkeld om taaltrainers te ondersteunen. De instructiekaarten zijn onderverdeeld in drie categorieën: ‘lezen’, ‘schrijven’ en ‘spreken en luisteren’. Daarnaast ontvangen de taaltrainers een map met achtergrondinformatie en werkmateriaal. Ook ontvangen Taaltrainers de themaboekjes van ‘Succes!’. De boekjes belichten situaties in het dagelijks leven of werk. Uiteraard kan de taaltrainer ook begeleiding verwachten vanuit Taalhuis en is er tijdens bijeenkomsten de mogelijkheid ervaringen met elkaar te delen.

HEEFT U EEN VRAAG DAN KUNT U ONS BEREIKEN OP TAALHUIS@VRIJWILLIGERSPUNT.COM of 0229 - 216499