Een op de negen mensen in West-Friesland in de leeftijd tussen 15 en 65 jaar is laaggeletterd. Dat kunnen anderstaligen zijn die de Nederlandse taal nog niet eigen zijn. Maar ook mensen die in Nederland geboren en getogen zijn, maar een achterstand hebben in lezen en schrijven. De Taaltrainer helpt deze mensen op een laagdrempelige manier de taal beter te beheersen.

De training

De vrijwillige Taaltrainers geven les in lezen, schrijven, spreken en luisteren. Er worden tijdens de lessen situaties belicht uit het dagelijks leven of werk. Een leuke en laagdrempelige manier om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen.

Intakegesprek

Vrijwilligers die zich aanmelden voor Taaltrainer krijgen eerst een intakegesprek bij Taalhuis. Dan wordt bepaald of de vrijwilliger geschikt is om taallessen te geven.

Wilt u Taaltrainer worden? Kijk dan op ‘Helpen als vrijwilliger’.

HEEFT U EEN VRAAG DAN KUNT U ONS BEREIKEN OP TAALHUIS@VRIJWILLIGERSPUNT.COM of 0229 - 216499