Deze informatiefilm is gratis te verkrijgen en te gebruiken op uw website, intranet, spreekkamer/wachtruimte etc.

HEEFT U EEN VRAAG DAN KUNT U ONS BEREIKEN OP TAALHUIS@VRIJWILLIGERSPUNT.COM of 0229 - 216499