Vrijwilligerspunt tekende in september 2016 het Taalakkoord Noord-Holland Noord. In dit Taalakkoord geven gemeenten, werkgevers, organisaties en scholen aan zich in te zetten om taalvaardigheid in de regio te bevorderen met duidelijke afspraken over acties en taakverdeling. In het Taalakkoord wordt Vrijwilligerspunt vertegenwoordigd door Taalhuis Westfriesland. Net als de andere partijen die meedoen aan het Taalakkoord ziet ook Taalhuis Westfriesland iedere dag hoe belangrijk taalvaardige medewerkers zijn voor o.a. klantcontacten, veiligheid op de werkvloer en duurzame inzetbaarheid.

Door het Taalakkoord te tekenen geven wij aan dat wij vinden dat lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden basisvoorwaarden zijn voor ieder individu om goed te kunnen functioneren in de samenleving en arbeidsmarkt. Maar ook dat het basisvoorwaarden zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Wij hopen dat het Taalakkoord ook andere organisaties en werkgevers aanspoort zich in te zetten voor laaggeletterdheid! Lees meer over het Taalakkoord Noord-Holland Noord.

HEEFT U EEN VRAAG DAN KUNT U ONS BEREIKEN OP TAALHUIS@VRIJWILLIGERSPUNT.COM of 0229 - 216499